+389 2 2700 801 | kobra_marjan@yahoo.com

Котури

Продажба на котури со различни дебелини и ширини, производители и бои. Работиме исклучиво прва класа.
Бои на располагање: РАЛ 1015, РАЛ 3009, РАЛ 3020, РАЛ 5010, РАЛ 6005, РАЛ 7024, РАЛ
8004, РАЛ 8017, РАЛ 8019, РАЛ 9002, RAL 9005,РАЛ 9006, РАЛ 9007

Котури галерија