+389 2 2700 801 | kobra_marjan@yahoo.com

КТ-15

Lamarinë e profiluar me prrerje trapez 20мм dhe përforcim të dyfishtë. Ideale për sipërfaqe më të vogla dhe sipërfaqe me rrënie të madhe si dhe dekorim për fasadë. Në varësi prej dëshirës edhe efektit vizual, vendosja e fasadës mund të jetë horizontale, vertikale, ose anasjelltas.Gjithashtu ky profilim përdoret për salla dhe magazina për mbështjellje të brendshme të kulmit, e cila shërben për të maskuar dhe për të mbrojtur izolimin e çatisë dhe konstruksjonit të çatisë.

КТ-15 галерија