+389 2 2700 801 | kobra_marjan@yahoo.com

КТ-25

Lamarinë e profiluar me prrerje trapez 30mm dhe përforcim ndërmjet thyerjeve.
Ky profilim ka përdorim të gjerë në ndërtimtari dhe është profilim ideal për shtëpi, pushimore, ndërtesa banimi, magacina, salla dhe objekte tjera.

Gjithashtu është ideale për objektet që kanë një çati me më shumë thyerje të anëve ose baxha, sepse llamarina më lehtë mund të përdoret me rotullim të fletëve mbi sipërfaqe të ndryshme, gjë qe ju mundëson të kurseni.
Sa i përket aspektit ekonomik vlen të ceket edhe kursimi në konstruksjon, sepse llamarina është shumë me e lehtë se materjalet tjera për mbulim të çatisë, si dhe mundëson mbulim gjatësor në tërësi deri tek olluku sipas gjatësisë së dhënë.

КТ-25 галерија