+389 2 2700 801 | kobra_marjan@yahoo.com

КТ-35

Llamarinë e përthyer me profilim me prerje trapez 40мм dhe përforcim të dyfishtë.
Me përdorim të gjerë në mbulim të sallave me dimenzione të mëdha mes shtyllave si dhe shtëpitë malore ku ka ngarkesa të mëdha nga shtresat e dëborës.

КТ-35 галерија